14/09/2013

Chị Yến - Royal City - Phương án cổ điển

Hành lang 1

Hành lang 2 

Phòng khách 1

Phòng khách 2

Phòng khách 3

Phòng khách 4

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 3