14/09/2013

Chị Yến - Royal City - Phương án cổ điển

Hành lang 1

Hành lang 2 

Phòng khách 1

Phòng khách 2

Phòng khách 3

Phòng khách 4

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 3

Chị Yến - Royal City - Phương án hiện đại

Hành lang 1

Hành lang 2

Phòng khách 1

Phòng khách 2

Phòng khách 3

Phòng khách 4

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 3

Anh Toàn - Trường Chinh

Phương án 1

Phương án 2

Chị Hà - Trần Duy Hưng


Phòng bé 1

Phòng bé 2

Anh Quyên - Xuân Đỉnh


Phòng khách 1

Phòng khách 2

Phòng bếp 1

Phòng bếp 2

Tổng thể

Chị Mai - Thụy Khuê

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Anh Chính - Lê Văn Lương

Phối cảnh 1 

Phối cảnh 2

Phòng khách 1

Phòng khách 2

Phòng khách 3

Hành lang

Phòng bếp 1

Phòng bếp 2

Phòng bếp 3

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2